דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
למרכז קהילתי רמת ישי דרושים / דרושות לקייטנות הקיץ בין בחודש יולי ובין התאריכים 1-11/8/22 08/05/2022 31/05/2022

חזור לדרושים כעת