נהלי הספרייה


המרכז הקהילתי "נאות ישי" - הספרייה הציבורית רמת ישי

נהלי הספרייה:

 1. הספרייה הציבורית ברמת ישי פועלת בימים א'-ה' בין השעות 16:00-19:00 וביום שישי בין השעות 10:00-12:00.
 2. המנוי לספריה ניתן לתושבי רמת ישי ללא עלות - על פי חוק הספריות הציבוריות.
 3. המנוי הינו אישי/משפחתי. כל מנוי רשאי לשאול שני ספרים בכל פעם/השאלה.
 4. משך ההשאלה הינו ל-28 יום. ניתן לבקש להאריך את מועד ההשאלה בתאום מראש וזאת במידה ואין הזמנות על הספר. נא שימו לב: לא ניתן להאריך את משך ההשאלה עבור ספרים חדשים.
  במידה והספר מוזמן יש להחזירו בתום מועד ההשאלה. הארכת ההשאלה תעשה דרך הטלפון (04-9836111 שלוחה 7) בשעות פתיחת הספרייה או בכתובת המייל sifriya@ramatish.matnasim.co.il.
 5. כרטיסו של מנוי, שלא החזיר ספרים באיחור של שלושה חודשים ומעלה, יחסם ולא תתאפשר השאלה עד להחזרת הספרים.
 6. קטלוג הספרייה זמין לצפייה באתר הספרייה (דרך אתר המרכז הקהילתי). להזמנת הספרים יש לשלוח מייל: sifriya@ramatish.matnasim.co.il
 7. ניתן להזמין עד שלושה ספרים לכל היותר בכל הזמנה ולקבל הודעה במייל על הגעתם. ספר מוזמן ימתין לקורא עד שבוע מיום ההזמנה.
 8. קבלת קודים דיגיטליים (קריאה ושמע) עד שניים בחודש (משני הסוגים יחד).
 9. השאלת הספרים מתבצעת בדלפק ההשאלה בשעות פעילות הספרייה.

במעמד פתיחת המנוי אני מתחייב:

 1. לשמור על שלמות הספר ולהחזיר במצב שקיבלתי אותו.
 2. להחזיר את הפריטים במועד שיקבע ע"י הספרייה.
 3. לא להשאיל ולא למסור פריטים לאדם אחר, לשימוש כלשהו.
 4. במידה ויש איחור בהחזרת הספרים ובמידה ולא בוצעה הארכת השאלה, תהא הספרייה רשאית לחסום כרטיס קורא ולגבות קנס בעלות של 1 ₪ על כל יום איחור.
 5. במידה ולספר יגרם נזק בולט או שאבד, תהא הספרייה רשאית לדרוש תשלום עבורו.