חיפוש באתר

המשרההזמנה להציע הצעות לניהול ותפעול בריכת השחייה ברמת ישי
פרטים

הזמנה להציע הצעות לניהול ותפעול בריכת השחייה ברמת ישי
לעונת תשע"ט – 2019

מרכז קהילתי רמת ישי מזמין קבלנים חיצוניים להציע הצעות עבור ניהול ותפעול בריכת השחייה הציבורית ברמת ישי.
המרכז שוקל שני מתווים להפעלת הבריכה לעונת תשע"ט-2019

מתווה א'
1. ניהול הבריכה
2. העסקת העובדים (מצילים ומפעילים) ותשלום השכר – על ידי הקבלן המציע
3. אספקת חומרים כימיקלים ושימושם בתפעול הבריכה
4. הפעלת מזנון בריכת השחייה

מתווה ב'
1. ניהול הבריכה
2. איתור וגיוס מצילים ומפעילים מתאימים והגברת כח אדם על פי הצורך
3. העסקת העובדים (מצילים ומפעילים) ותשלום השכר - על ידי המרכז הקהילתי
4. אספקת חומרים כימיקלים ושימושם בתפעול הבריכה
5. הפעלת מזנון בריכת השחייה

תפקיד מנהל בריכת השחייה 
איתור וגיוס עובדים מתאימים לעבודה בבריכה, לרבות: מצילים, מפעילים ועובדים נוספים להפעלת הבריכה
טיפול בחידוש הוצאת רישיון עסק לבריכה
אחריות לטיפול שוטף להתנהלות הבריכה והעובדים
טיפול שוטף בציוד הבריכה ובניקיונה – חדר מנועים, רובוט
אחריות על הפעלת מזנון הבריכה
אחריות ניהול ותפעול הבריכה כוללת:
1. שעות הפעילות הרשמיות, לרבות קייטנות ואירועים מיוחדים בשעות הפעילות הרשמיות
2. תפעול על-פי הנדרש בקיום אירועים מחוץ לשעות הפעילות

פיקוח ובקרה על ניהול ותפעול הבריכה יתבצע על ידי המרכז הקהילתי רמת ישי

1. רשאים להציע הצעות רק קבלנים העונים לכל הדרישות והאישורים לניהול ותפעול בריכות שחיה ומזנון:

ברשותם אישור רו"ח או פקיד השומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק ועל רישום כעוסק מורשה לצורכי מע"מ בתחום ניהול ותפעול הבריכה וכמו כן, בתחום ההסעדה והמזון. על האישורים להיות תקפים במועד הגשת ההצעה.

ברשותם כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות, כוח האדם המקצועי, כלי עבודה, כלי רכב והציוד הדרוש, על מנת לבצע את הניהול והתפעול של הבריכה והמזנון.

בעלי המלצות וניסיון קודם ומוכח יצרפו אישורים על כך.

המציע או מנהל העבודה שלו בשטח, יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, בעבודות טיפול ואחזקה של בריכות שחייה.

2. פרטים בדבר היקף העבודה, שעות הפעילות, שטח הבריכה, מספר המתרחצים ועוד ניתן יהיה לקבל אצל מנהל המרכז הקהילתי, אבי ברקב, לאחר תיאום מראש.

3. המציע לתפעול הבריכה יגיש את הצעתו במפתח של עלות שעת תפעול מוצעת לבריכה ושכ"ד חודשי בגין המזנון, לכל מתווה בנפרד ובגין המזנון בנפרד .

4. המציע למזנון קפה יוכיח יכולת ומסוגלות לעמוד בדרישות משרד הבריאות, בכל הקשור לקבלת היתרים הנדרשים לממכר מזון. המציע יפרט את התפריט המוצע על ידו לעונת רחצה. המציע יפרט את הציוד והכלים שיעמדו לרשותו. המציע יפרט את כח האדם המתוכנן עפ"י חודשי העבודה. המציע יגיש מחירון מצרכים בסיסי בפיקוח, לפי רשימה שתומצא לו.

5. המציע בגין המזנון קפה ,יגיש הצעה לפי מפתח של שכ"ד חודשי מוצע לתקופה.

את ההצעה החתומה ע"י המציע, יש למסור לידי מנהל המרכז הקהילתי עד יום א', 30.12.18 בשעה 17:00.
המרכז הקהילתי יהיה רשאי להאריך מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו.

אין המרכז הקהילתי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי. המרכז הקהילתי יהיה רשאי לנהל התמחרות מול המציעים.

פנייה שתגיע ללא כל החומר הנלווה לא תקבל התייחסות.ברזאני יורם רו"ח (עו"ד)
יו"ר ועדת כספים

מייל לקורות חיים
פקס
שלוחהמרכז קהילתי רמת ישי
צרו קשר:
  • מרכז קהילתי רמת ישי
  • רחוב הארז 48
  • רמת ישי
  • 04-9836111
  • פקס: 04-9837096
מתנסנט חוגים