חיפוש באתר

נהלי הרשמה תשע

נהלי הרשמה תשע

נהלי הרשמה תשע

מידע לנרשמים

 1. הרישום והתשלום לחוגי המרכז הקהילתי הינם לכל שנת הפעילות תש"פ 1/9/2019-30/6/2020.
 2. הפעילות בחוג שנתי נמשכת 10 חודשים (בחוגים מסוימים - 11/12 חודשים), למעט חגי ומועדי ישראל. ( לא יהיה החזר חוג על יום חג שבו לא עובדים).
 3. בחול המועד פסח המרכז הקהילתי נמצא בהדממה- המקום סגור ולכן לא יהיו החזר חוגים על שבוע זה.
 4. ההרשמה לא מתבצעת באופן אוטומטי משנה לשנה. הרישום יתבצע באחת מהדרכים הבאות:

א.      אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי (רישום לקייטנות וחוגים) – www.matnasry.co.il

ב.      מזכירות המרכז הקהילתי

 1. שיעור ניסיון חינם - יינתן שיעור ניסיון אחד בלבד בכל חוג. התשלום עבור החוג הנו מתאריך שיעור הניסיון ובכפוף לדו"ח המשתתפים של המדריך. (משתתף שבחר לא להמשיך לאחר שני מפגשים יחויב באופן יחסי לפי עלות החוג).

 

 1. מחיר החוג אינו כולל תוספות ייחודיות ככל שיידרשו לחוג, כגון: ערכות ציוד, ביגוד, מופעי סוף שנה וכד' עפ"י מחירים שימסרו לנרשמים במזכירות במעמד הרישום.
 2. ייתכנו שינויים במערכי החוגים.
 3. התשלום לחוג יתבצע לפי נוכחות המשתתף בחוג, כפי שבא לידי ביטוי בדו"ח המשתתפים שממלא המדריך.
 4. אי ידיעה של ההורה לגבי השתתפות הילד שלו בחוג אינה פוטרת אותו מתשלום.
 5. משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי לא תורשה להירשם לפעילות בשנת תש"פ עד הסדרת החוב. המרכז הקהילתי רשאי להוציא משתתף מכל פעילות עקב חוב או אי הסדרת תשלום.
 6. אין המרכז הקהילתי מחזיר כספים עבור היעדרויות המשתתף. אי השתתפות אינה פותרת מתשלום.
 7. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות/חוג עקב מס' משתתפים נמוך.
 8. כמות המפגשים השנתית בחוגים: 36 מפגשים לפעם בשבוע | 72 מפגשים לפעמיים בשבוע - התשלום החודשי לחוג הוא נגזרת של כמות המפגשים השנתית.
 9. במידה וחוג מתבטל מכל סיבה שהיא (מחלה של המדריך, ימים גשומים, כוח עליון) אימון השלמה יוחזר ביום פעילות אחר במהלך השבוע על מנת שלא לפגוע ברצף המפגשים.
 10. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לקיים אימוני השלמה לחוגים גם בשבוע הראשון של חודש יולי.  
 11. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות של משתתף בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת.
 12. ניתן לפרוש מפעילות החוג ע"י מילוי טופס מתאים עד ל-25 בכל חודש (יגבה תשלום עבור חודש ההודעה).
 13. במקרה של פרישה מחוג– על המשלם להודיע על כך בכתב על גבי טופס החזר כספים. תאריך קבלת הטופס במזכירות הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר. באחריות ההורים לוודא שהטופס התקבל במזכירות המרכז הקהילתי.
 14. במקרים של ביטול רישום לחוג, מועד ביטול ההשתתפות (לצורך חישוב גובה ההחזר הכספי) יהיה בתום החודש בו התקבל במזכירות טופס "ביטול השתתפות". למען הסר ספק, הלקוח יחויב בגין כל המפגשים שנותרו באותו חודש לאחר קבלת הטופס.
 15. מעבר מחוג לחוג יתבצע בסוף אותו חודש בו התקבלה הבקשה לעבור חוג.
 16. במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק– יחויב הלקוח בעמלות על פי תעריפי הבנקים.
 17. דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות מחוג בשל מחלה שנמשכה מעל שלושה שבועות – באישור רופא.

(על מנת לקבל זיכוי בגין סיבה רפואית, יש לצרף לטופס הביטול אישור מרופא).

 1. לא יתאפשרו ביטולים לאחר ה – 1 באפריל, אלא במקרים חריגים שיאושרו ע"י הנהלת המרכז הקהילתי.

 

 

     תיבחן עפ"י הקריטריונים שקבעה החברה.

26. המחיר לחוג מתייחס לכל תקופת הפעילות בחוג. למען הסר ספק, לא ניתן לשלם עבור חלק מפעילות בחוג.

תשלום עבור חוג ניתן לבצע באופן הבא:

א. בכרטיס אשראי - פריסה עפ"י מספר חודשי הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מחודש הפעילות האחרון.

ב. בהמחאות - פריסה ל- 10 תשלומים ברצף ולא יאוחר מ-30.06.2020.

***בכל מקרה, התשלום לא יגלוש מעבר למועד סיום החוג

 

27. כל לקוח שמבקש להירשם לחוג חייב לחתום על טופס נהלי הרישום-אתר אינטרנט| מזכירות המרכז הקהילתי.

 

סעיף זה מתייחס אך ורק למשתתף שלא הסדיר במועד את התשלום לחוג שלו או של ילדיו והתעלם באופן גורף

משיחות  טלפון  ומהודעות שנשלחו למספר הטלפון הנייד שלו בהקשר לגביית החוב.

 

 

בברכת שנת פעילות מוצלחת

הנהלת המרכז הקהילתי

  

צרו קשר:
 • מרכז קהילתי רמת ישי
 • רחוב הארז 48
 • רמת ישי
 • 04-9836111
 • פקס: 04-9837096
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות