חיפוש באתר

כללי

מידע לנרשמים לחוגים

נהלי הרשמה מרכז קהילתי רמת ישי

אנא קראו בבקשה את הנהלים בעיון, לתשומת ליבכם - אי חתימה על ההסכם אינה פותרת מעמידה בתנאיו.

נהלי הרשמה:
1. הרישום והתשלום לחוגי המרכז הקהילתי הינם לכל שנת הפעילות תשפ"א 1/5/2021-30/6/2021(למעט מס' חוגים שיתקיימו בחודש יולי ובחודש אוגוסט) ובכפוף לדו"ח המשתתפים של המדריך.
(משתתף שבחר לא להמשיך בחוג, יחויב באופן מלא לפי עלות החוג).

2. אין שיעורי ניסיון בחודשים מאי יוני- במידה והמשתתף לא ימשיך לאחר השיעור הראשון, יגבה תשלום מלא, ובהתאם לדוח המשתתפים של המדריך.

3. ההרשמה לא מתבצעת באופן אוטומטי משנה לשנה. הרישום יתבצע באחת מהדרכים הבאות:
- אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי (רישום לקייטנות וחוגים) – www.matnasry.co.il
- מזכירות המרכז הקהילתי
- ע"י הודעת טקסט למאמן הקבוצה (נשלח מכתב מסודר).

4. כל תושב המבקש להירשם לחוג חייב לחתום על טופס נהלי הרישום הנמצא באתר האינטרנט ובמזכירות המרכז הקהילתי, עם זאת, אי חתימה על טופס הנהלים אינה פותרת מעמידה בתנאיו.

5. עלות החישוב הינו לפי מפגש 1 או 2 מפגשים בשבוע (עד 4 מפגשים/8 מפגשים)

6. מעבר מחוג לחוג יתבצע בסוף אותו חודש בו התקבלה הבקשה לעבור חוג.


נהלי תשלום:

1. המחיר לחוג מתייחס לכל תקופת הפעילות בחוג. למען הסר ספק, לא ניתן לשלם עבור חלק מפעילות בחוג. אין המרכז הקהילתי מחזיר כספים עבור היעדרויות המשתתף, אי השתתפות אינה פותרת מתשלום.

2. תשלום עבור חוג ניתן לבצע באופן הבא:

- בכרטיס אשראי - פריסה עפ"י מספר חודשי הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מחודש הפעילות האחרון.
- בהמחאות - פריסה ל- 3/4 תשלומים ברצף ולא יאוחר מ-30.08.2021.
- בכל מקרה, התשלום לא יגלוש מעבר למועד סיום החוג

3. אי ידיעה של ההורה לגבי השתתפות הילד שלו בחוג אינה פוטרת אותו מתשלום.

4. משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי לא תורשה להירשם לפעילות בשנת תשפ"א עד הסדרת החוב. המרכז הקהילתי רשאי להוציא משתתף מכל פעילות עקב חוב או אי הסדרת תשלום.

5. במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק– יחויב התושב בעמלות על פי תעריפי הבנקים.

6. דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות מחוג בשל מחלה/בידוד שנמשכה מעל שלושה שבועות – באישור רופא. (על מנת לקבל זיכוי בגין סיבה רפואית, יש לצרף לטופס הביטול אישור מרופא) ובכפוף לדוח המשתתפים של מדריך החוג.

7. מחיר החוג אינו כולל תוספות ייחודיות ככל שיידרשו לחוג, כגון: ערכות ציוד, ביגוד, מופעי סוף שנה וכד' עפ"י מחירים שימסרו לנרשמים במזכירות במעמד הרישום.

8. הנחת רישום ילד שלישי מאותו בית-אב תהיה בשיעור של 10% ממחיר החוג הזול.

- הנחה סוציאלית: תושב רשאי להגיש בקשה להנחה סוציאלית (בצירוף מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות). הבקשה תיבחן עפ"י הקריטריונים שקבעה החברה.

9. למרכז הקהילתי תישמר הזכות להוסיף דמי גבייה בסך 20 ₪ למשתתף עבור כל חודש בו לא הוסדר התשלום.


כללי:
1. אימון השלמה - במידה וחוג מתבטל מכל סיבה שהיא (מחלה של המדריך, ימים גשומים, כוח עליון) יוחזר אימון ביום פעילות אחר במהלך השבוע על מנת שלא לפגוע ברצף המפגשים. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לקיים אימוני השלמה לחוגים גם בשבוע הראשון של חודש יולי.
חוגים שימשיכו לעבוד גם ביולי, יתכנו שיעורי השלמה בחודש אוגוסט.

2. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות/חוג עקב מס' משתתפים נמוך.

3. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות של משתתף בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת.

מדיניות ביטולים: לא יתאפשרו ביטולים, אלא במקרים חריגים שיאושרו ע"י הנהלת המרכז הקהילתי.

בברכת שנת פעילות פורייה ומוצלחת,

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות