חיפוש באתר

טופס ביטול חוג פעילויות תש"פ

תאריך:__________________

בקשה לביטול פעילות / חוג_________________ שנת תש"פ 2019-2020

פרטי המשתתף:

שם פרטי  _______________ שם משפחה______________

כתובת למשלוח דואר_______________ טלפון____________________

 

פרטי ההורים:(לילדים מתחת גיל 18)

שם פרטי ______________ שם משפחה ______________ ת.ז ________________ מס' נייד________________

בקשה להחזר תשלום בגין חוג /פעילות: ______________

הנני מבקש/ת להודיע על סיום השתתפות בחוג /פעילות  החל מיום ____________

ידוע לי כי בהתאם לנהלי הרישום במתנ"ס :

  1. הנני מחויב/ת לשלם את כל חודש ההודעה, וההחזר יתבצע בהתאם לתקנון ההרשמה.
  2. אין החזרים רטרואקטיביים.
  3. במידה וקיים חוב לבית אב החוב יקוזז מסכום ההחזר (גם לחוב עם התחייבות כרטיס אשראי).
  4. להלן סיבת הבקשה להחזר – כתנאי לדיון בבקשה___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                         חתימה________________

אישור מדריך/כה החוג

 

שם_________________ חתימה__________________ תאריך________________

 

אישור הרכז/ת

 מאושר  / לא מאושר   לבטל מתאריך : _____________

נימוקים:_____________________________________________________________________________

 

שם_________________ חתימה__________________ תאריך________________

 

אישור מנהל /ת מתנ"ס רמת ישי

מאושר  /  לא מאושר             שם המנהל/ת _______________ חתימה _______________ תאריך ____________

צרו קשר:
  • מרכז קהילתי רמת ישי
  • רחוב הארז 48
  • רמת ישי
  • 04-9836111
  • פקס: 04-9837096
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות