חיפוש באתר

נהלי הזמנות וביטולים

טלפון להזמנות ולביטולים: 
ניתן לבטל כרטיסים שנרכשו בדוא"ל: 

 

ניתן לבטל כרטיסים עד 48 שעות לפני מועד האירוע.

 

הודעה בדבר מדיניות ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981:
ביטול עסקה של רכישת כרטיסים לאירועים תעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ - 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.
על אף האמור לעיל, ביטול עסקה של רכישת כרטיסים למופע /הצגה הנערכים באחד מיישובי המועצה, תתאפשר עד 4 ימים עסקים לפני מועד האירוע.
ביטול עסקה של השתתפות בטיול/מחנה לנוער תתאפשר עד 5 ימי עסקים לפני מועד האירוע. 
לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
המועצה תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המועצה לגבי הניכוי האמור.

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות