חיפוש באתר

טפסים

נהלי רישום לחוגים - תשע"ט -

הנחיות למילוי הטופס:

א. משך שנת הפעילות:

1. הפעילות בחוג שנתי נמשכת 10 חודשים (בחוגים מסוימים - 11/12 חודשים), למעט חגי ומועדי ישראל.

2. שנת הפעילות בחוגים נפתחת בתאריך 02/09/18 ומסתיימת בתאריך – 30.6.19.

ב. הנחות:

1. כל ההנחות תחושבנה ממחיר החוג.

2. הנחת רישום ילד שלישי מאותו בית-אב תהיה בשיעור של 10% ממחיר החוג הזול.

3. הנחה סוציאלית: לקוח רשאי להגיש בקשה להנחה סוציאלית (בצירוף מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות). הבקשה תיבחן עפ"י הקריטריונים שקבעה החברה.

ג. אפשרויות תשלום:

1. המחיר לחוג מתייחס לכל תקופת הפעילות בחוג. למען הסר ספק, לא ניתן לשלם עבור חלק מפעילות בחוג.

2. תשלום עבור חוג ניתן לבצע באופן הבא:

א. בכרטיס אשראי - פריסה עפ"י מספר חודשי הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מחודש הפעילות האחרון.

ב. בהמחאות - פריסה ל- 10 תשלומים ברצף ולא יאוחר מ-31.06.18.

***בכל מקרה, התשלום לא יגלוש מעבר למועד סיום החוג

ד. דמי רישום, ביטולים והחזרי כספים:

1. מחיר החוג אינו כולל תוספות ייחודיות ככל שיידרשו לחוג, כגון: ערכות ציוד, ביגוד, מופעי סוף שנה וכד' עפ"י מחירים שימסרו לנרשמים במזכירות במעמד הרישום.

2. במקרה של פרישה מחוג– על המשלם להודיע על כך בכתב על גבי טופס החזר כספים. תאריך קבלת הטופס במזכירות הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר.

3. במקרים של ביטול רישום לחוג, מועד ביטול ההשתתפות (לצורך חישוב גובה ההחזר הכספי) יהיה בתום החודש בו התקבל במזכירות טופס "ביטול השתתפות". למען הסר ספק, הלקוח יחויב בגין כל המפגשים שנותרו באותו חודש לאחר קבלת הטופס.

4. במקרים בהם בוטלה ההשתתפות בחוג לאחר ה-31.3.18, לא יהיה זכאי הלקוח לקבל החזר כספים, פרט למקרים בהם נבצר מהלקוח להמשיך ולהשתתף בחוג מסיבות רפואיות מוכחות ו/או עקב מעבר דירה (בהצגת חוזה חתום).

5. במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק– יחוייב הלקוח בעמלות על פי תעריפי הבנקים.

6. דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות מחוג בשל מחלה שנמשכה מעל שלושה שבועות – באישור רופא.

ה. מעבר מחוג לחוג:

1. מעבר מחוג לחוג יתבצע בסוף אותו חודש בו התקבלה הבקשה לעבור חוג.

ו. שימו לב:

1. כל לקוח שמבקש להירשם לחוג חייב לחתום על טופס נהלי הרישום.

2. ניתן לבצע רישום רק במידה ואין לאחד מבני המשפחה חוב שטרם הוסדר.

3. פתיחת החוגים מותנת במספר מינימום של משתתפים. המרכז הקהילתי רשאי לסגור חוג עפ"י שיקול דעתו בשל מיעוט משתתפים.

4. ייתכנו שינויים במערכי החוגים.

5. יינתן שיעור ניסיון אחד בלבד בכל חוג, התשלום עבור החוג החל מתאריך שיעור הניסיון.

6. אנו קשובים לכל בקשה או הערה להתייעלות - אל תהססו לפנות אלינו.

בברכת שנת פעילות ספורטיבית

אבי ברקב 

מנהל המרכז הקהילתי

 

בשנת הפעילות החלה מה-2.9.18 ותסתיים ב-30.6.19 (בהתאם לימי הפעילות החוג ונהלי ההרשמה במרכז הקהילתי)
פרטי המשתתף
מין:
הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות, והוא מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש בפעילות. במידה ובעתיד תהיה מגבלה רפואית, אני מתחייב לדווח על כך למדריך באופן מידי.
ידוע לי שפתיחת חוג והמשך התנהלותו מותנים במספר מינימלי של משתתפים.
הריני מאשר כי קראתי את נהלי הרישום והינם מוסכמים עלי
הריני מאשר למרכז קהילתי נאות ישי לשלוח אליי דברי מידע בנוגע לפעילות המרכז לכתובת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי שציינתי בטופס הרישום.
אישור:
הריני מאשר פרסום תמונת בני/בתי במידה ויצולם במהלך הפעילויות המתקיימות במסגרת פעילות המרכז הקהילתי
אישור:
חתימת ראש המשפחה:
צרו קשר:
  • מרכז קהילתי רמת ישי
  • רחוב הארז 48
  • רמת ישי
  • 04-9836111
  • פקס: 04-9837096
מתנסנט חוגים