חיפוש באתר

טפסים

תנאים ודרישות להקים דוכני מכירות בערב יום העצמאות תשע"ט 2019 -

הנחיות למילוי הטופס:

1. אני הח"מ מצהיר/ה בזאת, כי בכוונתי להציב דוכן (נא לפרט) בערב יום העצמאות תשע"ט, בחטיבת "היובל".
א. מובהר בזאת כי בדוכן לא תתאפשר מכירה של סוגי פריטים מעבר למה שאושר.
ב. כל דוכן יתרכז בסוג מסוים של ממכר.

2. ידוע לי, כי הצבת הדוכן מותנית בדרישות ובתנאים שעליי למלא והכול לפי דרישת המועצה, משטרת ישראל ומחלקת רישוי עסקים.

3. ידוע לי כי מיקומי במגרש "היובל" יהיה לפי החלטת המרכז הקהילתי בהתאם למרכולתי.

4. ידוע לי כי עליי להתייצב בערב העצמאות, בשעה 14:00 במגרש חטיבת "היובל" לצורך קביעת מיקום הדוכן שלי.

5. ידוע לי, כי מיקומי כפי שייקבע הינו סופי ואני מתחייב שלא לשנות את המיקום עד גמר האירוע.

6. ידוע לי כי עליי לשלם אגרה בסך 400 ₪ לדוכן ללא חיבור לחשמל / 500 ₪ לדוכן כולל חשמל, שלא תוחזר לי בשום מקרה, אלא אם תחליט המועצה לבטל את האירועים.

ההרשמה להקמת דוכן תתבצע במחלקת רישוי עסקים עד יום ד' 1.5.19 בשעה 16:00, לאחר ההרשמה במחלקת רישוי עסקים, יש להגיע למרכז הקהילתי עם טופס חתום ולהסדיר את תשלום האגרה.

7. ידוע לי, כי במידה ובדוכן שלי יימכרו מוצרים האסורים למכירה, יהיה עלי לפנותם עפ"י דרישת המפקח מטעם המועצה או בא כוחו או לפי דרישת המש"ק או בא כוחו.

8. עקב החמרה בדרישות הכבאות והבטיחות כל בעל דוכן ללא יוצא מן הכלל חייב במטף תקין לכיבוי אש 5 ק"ג.

9. ידוע לי, כי חל אסור מוחלט להציב מכלי גז באירוע המוני.

10. ידוע לי, כי במידה ואמכור מוצרי מזון החייבים בקירור אדאג להצגת האישורים המתאימים ממשרד הבריאות וכל זאת תחת פיקוחו של הווטרינר המקומי.

11. חל איסור מוחלט למכירת תרסיסי קצף למיניהם והסחורה תוחרם.

12. חל איסור מוחלט לממכר בקבוקי זכוכית.

13. חל איסור מוחלט לממכר משקאות אלכוהוליים.

14. משחקי הימורים למיניהם כגון: זריקת חישוקים לבקבוקים עם שטרות כסף אסורים בהחלט.

15. כל דוכן אחראי בתחום האירוע לאסוף ולנקות את הלכלוך בסביבת הדוכן בו שהה.

16. המרכז הקהילתי ו/או המועצה שומר לעצמו את הזכות לסגור כל דוכן שאינו עומד בדרישות או מכל סיבה אחרת.

 

קבלת קהל לרישוי עסקים:
ימים: א', ג', ה' בין השעות: 8:30-15:30
ב', ד' בין השעות 12:00-15:30
ברחוב הארז 44 סמוך לביה"ס "ארזים"
iris@ramat-yishay.co.il / 050-838310604-8314380

 

* בקשה לקבלת דוכני מכירה יתקבלו עד יום ד', בתאריך 1.5.19

 

קבלת קהל למזכירות המרכז הקהילתי:
ימים: א'-ה' בין השעות 8:00-19:00 ברחוב הארז 48
04-9836111 שלוחה 0

 

חתימה:
צרו קשר:
  • מרכז קהילתי רמת ישי
  • רחוב הארז 48
  • רמת ישי
  • 04-9836111
  • פקס: 04-9837096
מתנסנט חוגים