פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

 

 

מספר 2

             שנת תשפ"ב-2022

 

 

 

28/2/2022

 

 

 

 

מקום הישיבה:

 

ספריה

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

נוכחים: יורם ברזאני, קולט ריימונד, נמרוד אלעד, יגאל הולצר, סבינה לוי,                  שלומי מפודה, משיח קמרי, עמרי צרור

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה:  

אבי ברקב, מנכ"ל המרכז הקהילתי

אלי ליכטר, יו"ר וועדת ביקורת

אבי גורודיצקי, חבר וועדת ביקורת

 

 

חסרים: ליאת בלכר, אתי בוצין, יוסי דגן, שרה גייצהאלס, מיכל פוירשטיין

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 31.1.2022 – אושר פה אחד