פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

 

 

מספר 1

             שנת תשפ"ב-2022

 

 

 

31/1/2022

 

 

 

 

מקום הישיבה:

 

Teams

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

נוכחים: יורם ברזאני, ליאת בלכר, שרה גייצהאלס, עמרי צרור, מיכל פוירשטיין,      יגאל הולצר, שלומי מפודה, סבינה לוי, אתי בוצין, נמרוד אלעד, גיורא גור

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה:  

אבי ברקב, מנכ"ל המרכז הקהילתי

אלי ליכטר, יו"ר וועדת ביקורת

אבי גורודיצקי, חבר וועדת ביקורת

אמילי זיידל ופידא מזאריב, משתתפות בקורס עתודה ניהולית של החברה למתנ"סים

 

 

חסרים: קולט ריימונד, יוסי דגן, אביהו צור

 

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקולים מישיבות הנהלה מתאריכים: 30/11/2021, 14/12/2021, 27/12/2021 – אושרו פה אחד