לוח חופשות

לוח חופשות צהרונים שנה"ל תשפ"ג 2022-2023

  • יום פתיחת שנת הלימודים - יום חמישי ה' באלול תשפ"ב 22.1.9

  • יום סיום שנת הלימודים בצהרונים – יום חמישי, י' בתמוז, תשפ"ג 22.6.21

  • למתנ"ס שמורה הזכות לשינויים

  • לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי החופשות במשרד החינוך.

מועד

ימים

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

ערב ראש השנה – ראש השנה

ראשון - שלישי

25-27.9.22

כט' באלול – ב' בתשרי

חופשה

ערב יום כיפור - יום כיפור

שלישי - רביעי

4-5.10.22

ט' – י' בתשרי

חופשה

ערב סוכות - סוכות

חול המועד סוכות

שמחת תורה

אסרו חג

ראשון - שני

שלישי – רביעי

חמישי

ראשון – שני

שלישי

9-10.10.22

11-12.10.22

13.10.22

16-17.10.22

18.10.22

יד' – טו' בתשרי

טז' – יז' בתשרי

יח' בתשרי

כא' – כב' בתשרי

כג' בתשרי

חופשה

צהרונים- ימים ארוכים (2)

חופשה

חופשה

צהרונים- ימים ארוכים (1)

חנוכה

שלישי – חמישי

ראשון - שני

20-22.12.22

25-26.12.22

כו'– כח' בכסלו

א'-ב' בטבת

מתכונת קייטנה (3)

מתכונת קייטנה (2)

תענית אסתר

פורים

שני

שלישי-רביעי

6.3.23

7-8.23

יג' באדר

יד'-טו' באדר

צהרונים- ימים ארוכים (1)

חופשה

חופשה לפני ערב פסח

פסח - חול המועד

איסרו חג

שלישי – חמישי

ראשון – שני

שלישי – רביעי

חמישי

28-30.3.23

2-3.4.23

4-12.4.23

13.4.23

ו' – ח' בניסן

יא' – יב' בניסן

יג' - כא' בניסן

כב' בניסן

מתכונת קייטנה (3)

מתכונת קייטנה (2)

חופשה

חופשה

יום הזיכרון

יום העצמאות

יום שלישי

יום רביעי

25.4.23

26.4.23

ד' באייר

ה' באייר

חופשה

חופשה

ל"ג בעומר

יום שלישי

9.5.23

יח' באייר

חופשה

ערב חג שבועות

יום חמישי

25.5.23

ה' בסיוון

חופשה

 

לוח חופשות צהרונים לשנה"ל 2021-2022

יום פתיחת שנת הלימודים - יום רביעי, כד' באלול תשפ"א 1.9.21

יום סיום שנת הלימודים – יום חמישי, א' בתמוז, תשפ"ב 30.6.22  

מועד

ימים

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

ראש השנה

שני - רביעי

6-8.9.21

כט' באלול- ב' בתשרי

חופשה

ערב יום כיפור - יום כיפור

רביעי - חמישי

15-16.9.21

ט' – י' בתשרי

חופשה

ערב סוכות -סוכות

שני - שלישי

20-21.9.21

יד' - טו' בתשרי

חופשה

חול המועד סוכות

רביעי – חמישי, 

ראשון

22-26.9.21 טז' – כ' בתשרי מתכונת קייטנה (3) צהרונים – חבילת הימים הארוכים

שמחת תורה

שני - שלישי

27-28.9.21

כא' – כב' בתשרי

חופשה

איסרו חג רביעי 29.9.21 כג' בתשרי מתכונת קייטנה (1) צהרונים- ימים ארוכים

חנוכה

שלישי - חמישי

ראשון - שני

5-6.12.21

 

כו' - כח' בכסלו

א' - ב' בטבת

קייטנת בוקר-רישום נפרד מהצהרונים

פורים

יום רביעי

16.3.22

יג' באדר

מתכונת קייטנה (1) צהרונים – ימים ארוכים

פורים- תענית אסתר  יום חמישי 17.3.22 יד' באדר חופשה

חופשה לפני ערב פסח

ראשון - רביעי

10-13.4.22

ט' - יב' בניסן

קייטנת בוקר-רישום נפרד מהצהרונים חופשה

פסח - חול המועד- איסרו חג חמישי - שבת 14-23.4.22 יג' - כב' בניסן חופשה

יום הזיכרון

רביעי

 

ג' באייר

חופשה

יום העצמאות חמישי   ד' באייר  

ל"ג בעומר

חמישי

 

יח' באייר

חופשה

שבועות

ראשון

 

ו' בסיוון

חופשה

איסרו חג

שני   ז' בסיוון מתכונת קייטנה (1) צהרונים – ימים ארוכים

 

 

הורים יקרים,

עם קבלת לוח החופשות מהחברה למתנ"סים אנו מדייקים את ימי הפעילות לשנה הבאה.

ימי הפעילות הארוכים (07:30-16:30) יחולו במועדים הבאים:

חול המועד סוכות-

11.10.22-12.10.22 שלישי-רביעי.

אסרו חג שמחת תורה-

18.10.22 שלישי.

תענית אסתר, פורים-

6.3.23 שני.

אסרו חג שבועות-

26.5.23 שישי ועל כן אין פעילות צהרונים.

 

למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי החופשות במשרד החינוך