פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

 

 

מספר 3

             שנת תשפ"ב-2022

 

 

 

8/5/2022

 

 

 

 

מקום הישיבה:

 

ספריה

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

נוכחים:יורם ברזאני, יגאל הולצר, מיכל פוירשטיין, שרה גייצהאלס, עמרי צרור,                 

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה:  

עפר בן אליעזר, ראש מועצה מ.מ רמת ישי

אבי ברקב, מנכ"ל המרכז הקהילתי

אלי ליכטר, יו"ר וועדת ביקורת

אבי גורודיצקי, חבר וועדת ביקורת

נירית אנדרן, מנהלת כספים

 

חסרים: קולט ריימונד, ליאת בלכר, נמרוד אלעד, משיח קמרי, סבינה לוי, שלומי מפודה, אתי בוצין

 

 

החלטות:

  1.  פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 28/2/2022 – אושר פה אחד
  2.  הדו"ח הכספי  לשנת 2021 אושר פה אחד