פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

מן המניין

 

מספר 3

               שנת תש"ף-2020

 

 

 

4/5/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

מקום הישיבה:

 

בית הנוער

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

 

נוכחים:  יורם ברזאני, יוסי דגן, עמרי צרור, יגאל הולצר, סבינה לוי,  מיכל פוירשטיין, שלומי מפודה, שרה גייצהאלס, אתי בוצין, נמרוד אלעד (הצטרף במהלך הישיבה), קולט ריימונד

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה:  עפר בן אליעזר – ראש המועצה
                                                 אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי

                                                 אלי ליכטר – יו"ר ועדת ביקורת

                                                 אבי גורודיסקי – חבר ועדת ביקורת                                                              
                                                 שלום סיבוני – רו"ח של העמותה

                                                  נירית אנדרן  - מנהלת הכספים

 

חסרים: גיורא גור, ליאת בלכר

 

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקול מיום 23/1/2021 אושר פה אחד
  2. הדו"ח הכספי  לשנת 2020 אושר פה אחד
  3. הדו"ח המילולי לשנת 2020 אושר פה אחד
  4. תוקם וועדת רכש בראשות ששלומי מפודה וועדת השקעות בראשות גיורא גור