לוח חופשות צהרונים לשנה"ל 2021-2022

יום פתיחת שנת הלימודים - יום רביעי, כד' באלול תשפ"א 1.9.21

יום סיום שנת הלימודים – יום חמישי, א' בתמוז, תשפ"ב 30.6.22  

מועד

ימים

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

ראש השנה

שני - רביעי

6-8.9.21

כט' באלול- ב' בתשרי

חופשה

ערב יום כיפור - יום כיפור

רביעי - חמישי

15-16.9.21

ט' – י' בתשרי

חופשה

ערב סוכות -סוכות

שני - שלישי

20-21.9.21

יד' - טו' בתשרי

חופשה

חול המועד סוכות

רביעי – חמישי, 

ראשון

22-26.9.21 טז' – כ' בתשרי מתכונת קייטנה (3) צהרונים – חבילת הימים הארוכים

שמחת תורה

שני - שלישי

27-28.9.21

כא' – כב' בתשרי

חופשה

איסרו חג רביעי 29.9.21 כג' בתשרי מתכונת קייטנה (1) צהרונים- ימים ארוכים

חנוכה

שלישי - חמישי

ראשון - שני

5-6.12.21

 

כו' - כח' בכסלו

א' - ב' בטבת

קייטנת בוקר-רישום נפרד מהצהרונים

פורים

יום רביעי

16.3.22

יג' באדר

מתכונת קייטנה (1) צהרונים – ימים ארוכים

פורים- תענית אסתר  יום חמישי 17.3.22 יד' באדר חופשה

חופשה לפני ערב פסח

ראשון - רביעי

10-13.4.22

ט' - יב' בניסן

קייטנת בוקר-רישום נפרד מהצהרונים חופשה

פסח - חול המועד- איסרו חג חמישי - שבת 14-23.4.22 יג' - כב' בניסן חופשה

יום הזיכרון

רביעי

 

ג' באייר

חופשה

יום העצמאות חמישי   ד' באייר  

ל"ג בעומר

חמישי

 

יח' באייר

חופשה

שבועות

ראשון

 

ו' בסיוון

חופשה

איסרו חג

שני   ז' בסיוון מתכונת קייטנה (1) צהרונים – ימים ארוכים
למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי החופשות במשרד החינוך