טפסי רישום

שים לב!!! במידה ויש יותר מנרשם אחד, יש למלא את טופס ההרשמה בנפרד לכל אחד מהנרשמים!

**הרישום לצהרון יולי הינו ברישום נפרד ויפתח לקראת מאי**

***צהרון גן הדס- חנ"מ ברישום נפרד במזכירות***

הסכם צהרונים לשנת  הלימודים תשפ"ג 

*הרישום יתסיים ב-30/06/22 - כמפורט בהסכם הרישום ובטפסים הרלוונטיים המצ"ב 


אנו עומדים לרשותכם בערוצים הבאים:

נרקיס גבע
רכזת צהרונים וגיל רך
04-9836196
0545429842

 
מזכירות המרכז הקהילתי
04-9836111