המרכז הקהילתי מהווה זרוע מבצעת של מועצה המקומית ברמת ישי ומפעיל צהרונים במסגרות החינוך ביישוב (גנים ובתי ספר עד כיתה ג'). הצהרונים מהווים המשך יום חינוכי למסגרות חינוך החובה, בהם גמישות וחוויה בשעות הצהריים תוך הקפדה על נהלים, ערכים ולמידה מגוונת.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיים!

*הורים אשר מעוניינים להירשם בחודשים יולי ואוגוסט יבצעו הרישום במזכירות המרכז הקהילתי וילדיהם ישמרו ברשימת ממתינים ללא התחייבות מצד המרכז ובהתאם לשיקולים מנהלתיים

סרטון פעילות הצהרונים 

הרישום המוקדם החל מ03.01.2022 ועד לתאריך 28.04.22.

רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בחודשים מאי יוני.

הרישום לצהרונים מתבצע באחת מהדרכים הבאות: באמצעות טופס מקוון באתר (הסכם רישום), במזכירות המרכז הקהילתי.

מעט עלינו

 • בצהרונים צוותי חינוך ערכיים ומוכשרים בעלי זיקה לחינוך הבלתי פורמלי. הצוות משמש דוגמה אישית ותפקידו להעניק יחס אישי לכל ילד/ה במערכת תוך הכרה בצרכים של הפרט בקבוצה.
 • בצהרונים מועברת תכנית פדגוגית מטעם רשת 'צהריים טובים' הארצית של החברה למתנ"סים. התכנית השנתית מותאמת ומופרדת בין הגנים לבתי הספר בהתאמה התפתחותית - גילאית. התכנית תוכננה ונכתבה על ידי מפתחי תוכן מטעם החברה למתנ"סים אשר אחראיים על העברת המידע לצוות לכדי יישום בשטח. בנוסף, החברה למתנ"סים ורשת 'צהריים טובים' בפרט מלווים את הרכזת והצוותים בהכשרות פדגוגיות ומהווים גורם מבקר ומפקח בשיתוף עם רכזת הצהרונים.
 • בצהרונים ארוחה חמה ומזינה מטעם חברת הקייטרינג 'דרך האוכל' וארוחת מנחה לקראת סיום יום הלימודים. התפריט נקבע לאור חוות דעתם של הצוותים, הילדים וההורים ועתיד להשתנות מפעם לפעם בהתאם לדרישות מהשטח.
 • בצהרונים מועברים חוגי העשרה בשגרה ופעילות חוץ שנקבעים מראש.

זמני הפעילות

גנים : 14:00-16:45

צהרון ביה"ס : 12:45-16:45

ספטמבר עד יוני

ימים ארוכים: חול המועד סוכות, תענית אסתר פורים, אסרו חג שבועות 07:30-16:30

קייטנות: חנוכה, שבוע קדם פסח 13:00-16:30 - רישום לקייטנות הבוקר יתבצע בנפרד במזכירות בניהולה של ברי (ענבר) חיים.

מחיר הצהרון:

5 ימים בשבוע 985 ₪

4 ימים בשבוע 885 ₪

3 ימים בשבוע 785 ₪

שימו לב...

 1. פתיחת צהרון מותנית במינימום 17 ילדים.
 2. יטופלו אך ורק טפסים שמולאו ונחתמו במלואם.
 3. הורה המעוניין לבטל רישום יעדכן עד ה-1.5.2022. הודעה לאחר מכן ועד 15.8.22 יגבה 50% משכר לימוד ספטמבר. הודעת ביטול בספטמבר יגבה 70% עבור החודש העוקב. ביטול מאוקטובר ואילך- ייגבה שכר לימוד מלא לחודש העוקב.
 • הסכם רישום
 • טופס פרטים אישיים
 • כתב הצהרת בריאות ומגבלות רפואיותצהרונים
 • טופס הצהרת אלרגיות
 • טופס אישור שחרור ילדים מהצהרון
 • טופס אישור צילום

יש לעדכן את הימים הקבועים בהם יקח חלק ילדכם - עד ליום 1.9.22

* לבחירתכם מענה גם על ימים ארוכים בחגים (סוכות, פורים, אסרו חג פסח ושבועות) בתוספת תשלום של 480 ₪.
** מחיר הצהרון ומסלול ימים ארוכים אינם כוללים את קייטנות חנוכה, פסח וקיץ.

נהלים שחשוב לדעת!

 • באחריות ההורים למלא ולחתום על הטפסים (פרטים אישיים, הצהרת בריאות, שחרור ילדים, צילום). אשר יועברו לידיכם על ידי המוביל/ה. אלה בנוסף לטפסים הזהים שיחתמו במעמד חתימת הסכם.
 • מחלה - ההורים מתבקשים לא לשלוח לצהרון ילדים שאינם חשים בטוב ובעיקר במקרים של מחלה מדבקת בהתאם  לחוזר מנכ"ל ונהלי קורונה.  
 • כניסת הורים: בהתאם לנהלי קורונה המשתנים, בהצגת תו ירוק בהיכרות ראשונית ובעטיית מסיכה בלבד. הורה ללא תו ירוק ומסיכה ימתין לשחרור הילד/ה על ידי הצוות.
 • הזנה - הצוות וההורים אינם מורשה להוציא מזון משטח הצהרון.
 • אלרגיות - נא לעדכן את הרכזת והצוות בכל ממצא חדש בהקשר לאלרגיה כולל צירוף מסמכים רלוונטיים. הורים לילדים אלרגיים אשר מוכנים שילדיהם לא יאכלו מהמנה המותאמת מתבקשים לשלוח אישור חתום על ידי ההורים לרכזת.
 • אלימות (מבוגרים) - כל סוג של אלימות לא תתקבל ותטופל בחומרה.
 • אתגרים ואלימות (ילד) - כולל ונדליזם, חרם, פגיעה פיזית או מילולית וכל התנהגות חריגה ופוגענית אחרת בהתאם לשיקולי הצוות החינוכי והרכזת - יטופלו אף הם באופן המאפשר הזדמנות לשינוי בשילוב ההורים. יחד עם זאת, החל מהמקרה השני בו הצוות מתקשה מול הילד בשל הסיבות שלעיל, ההורים יגיעו לאסוף את הילד ולאחר מכן יזומנו לשיחה. לאחר שיחת בירור זו תינתן הזדמנות אחרונה לשיפור. במידה והילד לא יתאים את התנהגותו כמקובל במסגרת הצהרון על אף מאמץ הצוות, תופסק לאלתר השתתפותו של הילד ובאופן מיידי. במקרה כאמור וללא התחשבות בתאריך במהלך החודש בו תופסק השתתפות הילד, יגבה תשלום מלא עבור חודש הפעילות.
 • תגבורים וחוגים לילדי ביה"ס - החל מספטמבר 2022 אף אחת מהעובדות לא מורשית לצאת מהצהרון לליווי חוגים אלא לאיסוף ילדים מתגבורים.
 • ההורים מתבקשים להקפיד על סגירת שערים בכניסה ויציאה מהמסגרת.
 • חובת ההורה לעדכן את הצוות אודות שחרור ילדים על ידי אדם שלא נחתם מראש בטופס השחרור.
 • יש להגיע לאסוף את הילדים לא יאוחר מהשעה 16:45 – איחור מעבר לשעה 17:00 יגרור קנס של 50 ₪. כל 10 דקות איחור נוסף הקנס יעלה ב- 50 ₪ נוספים.
 • ההורים מתבקשים להגיע לאסוף את הילדים מהכיתה/הגן. הצוות לא מורשה ללוות ילדים לחניה ולא ישחרר ילדים להורה ברכב.

פרטי יצירת קשר עם רכזת הצהרונים, נרקיס גבע

נרקיס גבע
רכזת צהרונים וגיל רך
04-9836196

 
ניתן להתקשר בימים א-ה 09:00-15:30 
 

תא דואר מחלקת הצהרונים במרכז הקהילתי, או באמצעות מזכירות המרכז הקהילתי

נא לא לפנות בשעות שלא הוגדרו מראש ובשישי-שבת!

סדר היום בצהרון בגן הילדים


14:00-14:10      מפגש התכנסות


14:10-14:45      שטיפת ידיים וארוחת צהריים


14:45-15:15      משחק חופשי לילדים במקביל לארגון סביבות למידה


15:15-15:30      מפגש תוכן מרכזי


15:30-16:15      פעילות יצירה+ פעילות חצר


16:15-16:45      שטיפת ידיים וארוחת מנחה+ משחקי קופסה


סדר היום בצהרון בית הספר


12:40-13:30      מפגש התכנסות ופעילות חופשית


13:30-14:10      שטיפת ידיים וארוחת צהריים


14:10-14:45      משחק חופשי + חצר


14:45-15:30      מפגש תוכן מרכזי פעילות ויצירה


15:30-16:45      שטיפת ידיים, ארוחת מנחה ומשחקי קופסה


לוח חופשות- יופרסם בהמשך