פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

מן המניין

 

מספר 7

             שנת תשפ"ב-2021

 

 

 

25/10/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

מקום הישיבה:

 

ספריה ציבורית             

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

 

נוכחים: קולט ריימונד (טלפוני), יורם ברזאני, נמרוד אלעד, עמרי צרור, יגאל הולצר, גיורא גור, יוסי דגן, אביהו צור, סבינה לוי, שלומי מפודה, שרה גייצהאלס

 

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה:  אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי

                                                 אלי ליכטר – יו"ר ועדת ביקורת

                                                 אבי גורודיצקי – חבר ועדת ביקורת

 

חסרים: ליאת בלכר, מיכל פוירשטיין, אתי בוצין

 

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקול מיום 13/9/2021 - אושר ברוב קולות
  2. תיאום ישיבת הנהלה שלא מן המניין, במהלך נובמבר, בנושא בריכת הרחצה היישובית - סיכום עונה  - אושר פה אחד
  3. אישור מנכ"ל עמותת "נאות ישי" כמוסמך לדווח ברשם העמותות – אושר פה אחד