פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

מן המניין

 

מספר 1

               שנת תש"ף-2020

 

 

 

25/1/2021

 

מקום הישיבה:

זום-ZOOM

 

יו"ר: יורם ברזאני

            מאשר: יורם ברזאני

 

רשם הפרוטוקול:

אבי ברקב

 

 

 

 

 

נוכחים:  יורם ברזאני, יוסי דגן, עמרי צרור, יגאל הולצר, סבינה לוי,  גיורא גור, שלומי מפודה, שרה גייצהאלס, מיכל פוירשטיין, קולט ריימונד, נמרוד אלעד (הצטרף במהלך הישיבה)

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה: אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי

                                                 אבי גורודיסקי – חבר ועדת ביקורת                                                              
 

                                                 

חסרים: ליאת בלכר, אתי בוצין

 

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקול מיום 29/12/2020 אושר פה אחד
  2. תוגש הצעה מחודשת להנהלה לגבי וועדת הבריכה
  3. הקמת צוות היגוי בנושא מנועי צמיחה למרכז הקהילתי. חברי הצוות - מיכל פוירשטיין, יורם ברזאני, גיורא גור, עמרי צרור.