פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

מן המניין

 

מספר 6

             שנת תשפ"א-2021

 

 

 

14/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

מקום הישיבה:

 

ספריה ציבורית             

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

 

נוכחים: קולט ריימונד, יורם ברזאני, נמרוד אלעד, עמרי צרור, יגאל הולצר,                גיורא גור, יוסי דגן, אביהו צור

 

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה:  אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי

                                                 אלי ליכטר – יו"ר ועדת ביקורת

                                                 אבי גורודיצקי – חבר ועדת ביקורת

 

חסרים: סבינה לוי, ליאת בלכר, אתי בוצין, שלומי מפודה, מיכל פוירשטיין,               שרה גייצהאלס

 

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקול מיום 12/7/2021 - אושר רוב קולות
  2. צירופו של עמרי צרור לוועדת צהרונים – אושר פה אחד