פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

מן המניין

 

מספר 5

               שנת תש"ף-2020

 

 

 

12/7/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

מקום הישיבה:

 

ספריה ציבורית             

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

 

נוכחים: קולט ריימונד, יורם ברזאני, נמרוד אלעד, עמרי צרור, יגאל הולצר,                שרה גייצהאלס

 

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה:  אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי

                                                 אלי ליכטר – יו"ר ועדת ביקורת

                                                 אבי גורודיצקי – חבר ועדת ביקורת

 

חסרים: יוסי דגן, אביהו צור, סבינה לוי, ליאת בלכר, אתי בוצין, שלומי מפודה,          מיכל פוירשטיין, גיורא גור

 

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקול מיום 31/5/2021 - אושר פה אחד
  2. תתבצע פנייה ליועמ"ש העמותה על מנת לקבל חוות דעת בנושא אי קבלת ילדים לא מחוסנים לפעילויות המרכז הקהילתי
  3. הנהלת המרכז הקהילתי תוציא ברכה רשמית לנעמה לזימי, בעבר-רכזת נוער , היום-ח"כ במפלגת העבודה - אושר פה אחד