ביה"ס של החופש הגדול 3-21/7/22

 באתר הלהרשמה באתר מתנ"ס, או במזכירות בטלפון 04-9836111

 

 

ביהס תוכנית מעודכנת.pdf