זמני פתיחה לפי תאריך

20/05-30/06

שעות פעילות

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

יום שבת

07:00-08:00

סגור

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

סגור

08:00-09:00

סגור

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח/מסלול

09:00-10:00

סגור

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

10:00-12:00

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

פתוח

12:00-13:00

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

פתוח

13:00-17:00

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

17:00-18:00

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

18:00-19:00

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

סגור

פתוח

19:00-20:00

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

21:00-22:00

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

01/07-31/08

שעות פעילות

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

יום שבת

06:00-07:00

סגור

שחיית בוקר

סגור

סגור

שחיית בוקר

סגור

סגור

07:00-08:00

סגור

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח

פתוח/מסלול

סגור

08:00-09:00

סגור

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

09:00-10:00

סגור

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

10:00-12:00

סגור

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

12:00-13:00

סגור

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

13:00-17:00

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

17:00-18:00

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

18:00-19:00

פתוח/מסלול

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

סגור

פתוח

19:00-20:00

פתוח/שחייה לילית

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

סגור

סגור

20:00-22:00

פתוח/שחייה לילית

סגור

פתוח/ציבור גברים

פתוח/ציבור נשים

פתוח

סגור

סגור

01/09-10/09

שעות פעילות

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

יום שבת

07:00-08:00

סגור

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

סגור

08:00-09:00

סגור

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח/מסלול

09:00-10:00

סגור

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

10:00-12:00

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

פתוח

12:00-13:00

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

פתוח

13:00-16:00

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

פתוח

פתוח

16:00-18:00

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

18:00-19:00

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

פתוח/מסלול

סגור

פתוח

19:00-20:00

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור סגור

20:00-22:00

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

פתוח

לפרטים נוספים והתייחסויות אנא צרו קשר 04-9836111 (שלוחה 0) בימים א- ה בין השעות 08:00 ל 19:00