גנבו לכם האופניים? התפנצ'ר לכם?

תתקדמו ל-רמת אופן Ramat O Fun - שרות השכרת האופניים שיביא אתכם לאן שרק תרצו....

השכרה יומית או חלק ממנה: 10 ₪

השכרה ליומיים במהלך השבוע: 15 ₪

השכרה לסוף השבוע בימים חמישי- ראשון: 30 ₪

בדיקת זמינות והשכרת האופניים תתבצע באמצעות מזכירות המרכז הקהילת

פרטים והזמנות במזכירות המרכז 04936111