סדר היום בצהרון בגן הילדים

שעות

פעילות

14:00-14:10

קבלת פנים ובדיקת נוכחות

התארגנות לארוחת צהריים

נטילת ידיים

14:10-14:40

ארוחת צהריים

14:40-15:00

נטילת ידיים ופנים

משחק חופשי לילדים במקביל לארגון סביבות למידה

15:00-15:15

מפגש תוכן לימודי מעשיר

15:15-16:15

פעילות יצירה וחצר

כתחנות מקבילות

16:15-17:00

נטילת ידיים וארוחת מנחה

משחקי קופסה וציור

 

*בימים בהם מתקיים חוג חיצוני סדר היום ישתנה בהתאם.

סדר היום בצהרון בית הספר

שעות

פעילות

12:45-13:00

קבלת פנים ובדיקת נוכחות

13:00-13:45

זמן פעילות חופשית
התארגנות לארוחת צהריים

נטילת ידיים

13:45-14:15

ארוחת צהריים

נטילת ידיים ופנים

14:15-14:45

פעילות חינוכית מובנית

14:45-15:00

פעילות יצירה+ הכנת שיעורי בית + משחק חופשי

15:00-16:00

חצר

16:00-17:00

נטילת ידיים וארוחת מנחה

משחקי קופסה

 

*בימים בהם מתקיים חוג חיצוני סדר היום ישתנה בהתאם.

 

 

 

למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי החופשות במשרד החינוך