אנא קראו בבקשה את הנהלים בעיון, לתשומת ליבכם - אי חתימה על ההסכם אינה פותרת מעמידה בתנאיו.

נהלי הרשמה

 1. הרישום והתשלום לחוגי המרכז הקהילתי הינם לכל שנת הפעילות תשפ"ב 1/9/2021-30/7/2022.
 2. ההרשמה לא מתבצעת באופן אוטומטי משנה לשנה. הרישום יתבצע באחת מהדרכים הבאות:
 • אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי (רישום לקייטנות וחוגים) – www.matnasry.co.il
 • מזכירות המרכז הקהילתי
 1. כל תושב המבקש להירשם לחוג חייב לחתום על טופס נהלי הרישום הנמצא באתר האינטרנט ובמזכירות המרכז הקהילתי, עם זאת, אי חתימה על טופס הנהלים אינה פותרת מעמידה בתנאיו.
 2. שיעור ניסיון חינם - יינתן שיעור ניסיון אחד בלבד בכל חוג. התשלום עבור החוג הנו מתאריך שיעור הניסיון ובכפוף לדו"ח המשתתפים של המדריך. (משתתף שבחר לא להמשיך לאחר שני מפגשים יחויב באופן יחסי לפי עלות החוג).
 3. מעבר מחוג לחוג יתבצע בסוף אותו חודש בו התקבלה הבקשה לעבור חוג.

נהלי תשלום

 1. כמות המפגשים השנתית בחוגים: 36 מפגשים לפעם בשבוע | 72 מפגשים לפעמיים בשבוע - התשלום החודשי לחוג הוא נגזרת של כמות המפגשים השנתית (לגבי חוגים שמתחילים בחודש אוקטובר, כמות המפגשים תהיה בהתאם).
 2. המחיר לחוג מתייחס לכל תקופת הפעילות. למען הסר ספק, לא ניתן לשלם עבור חלק מפעילות בחוג. אין המרכז הקהילתי מחזיר כספים עבור היעדרויות המשתתף. שימו לב! אי השתתפות אינה פותרת מתשלום.
 3. בחודש ההרשמה לחוג, התשלום יתבצע באופן יחסי מיום שיעור הניסיון ולפי החישוב הבא:

כאשר במידה ושיעור הניסיון התקיים - בין  ה- 1-7 לחודש יגבה תשלום חודשי מלא

 • בין ה-  8-15 לחודש - יגבה 75% מהתשלום החודשי
 • בין ה-  16-23 לחודש  - יגבה 50% מהתשלום החודשי
 • בין ה- 24 - סוף החודש – 25% מהתשלום החודשי
 1. תשלום עבור חוג ניתן לבצע באופן הבא:
 • בכרטיס אשראי - פריסה עפ"י מספר חודשי הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מחודש הפעילות האחרון.
 • בהמחאות - פריסה ל- 10 תשלומים ברצף ולא יאוחר מ-30.06.2022.

בכל מקרה, התשלום לא יגלוש מעבר למועד סיום החוג

 1. אי ידיעה של ההורה לגבי השתתפות הילד שלו בחוג אינה פוטרת אותו מתשלום.
 2. משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי לא תורשה להירשם לפעילות בשנת תשפ"ב עד הסדרת החוב. המרכז הקהילתי רשאי להוציא משתתף מכל פעילות עקב חוב או אי הסדרת תשלום.
 3. במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק – יחויב התושב בעמלות על פי תעריפי הבנקים.
 4. דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות מחוג בשל מחלה שנמשכה מעל שלושה שבועות – באישור רופא. (על מנת לקבל זיכוי בגין סיבה רפואית, יש לצרף לטופס הביטול אישור מרופא) ובכפוף לדוח המשתתפים של מדריך החוג.
 5. מחיר החוג אינו כולל תוספות ייחודיות ככל שיידרשו לחוג, כגון: ערכות ציוד, ביגוד, מופעי סוף שנה וכד' עפ"י מחירים שימסרו לנרשמים במזכירות במעמד הרישום.
 6. הנחת רישום ילד שלישי מאותו בית-אב תהיה בשיעור של 10% ממחיר החוג הזול.
 7. הנחה סוציאלית: תושב רשאי להגיש בקשה להנחה סוציאלית (בצירוף מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות). הבקשה תיבחן עפ"י הקריטריונים שקבעה החברה.
 8. למרכז הקהילתי תישמר הזכות להוסיף דמי גבייה בסך 20 ₪ למשתתף עבור כל חודש בו לא הוסדר התשלום.

כללי

 1. אימון השלמה - במידה וחוג מתבטל מכל סיבה שהיא (מחלה של המדריך, ימים גשומים, כוח עליון) יוחזר אימון ביום פעילות אחר במהלך השבוע על מנת שלא לפגוע ברצף המפגשים. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לקיים אימוני השלמה לחוגים גם בשבוע הראשון של חודש יולי.  
 2. הפעילות בחוג שנתי נמשכת 10 חודשים (בחוגים מסוימים - 11/12 חודשים), למעט חגי ומועדי ישראל, בחול המועד פסח המרכז הקהילתי סגור. (התשלום החודשי לחוג הוא נגזרת של כמות המפגשים השנתית לכן לא יהיה אימוני השלמה על ימי חג).
 3. ייתכנו שינויים במערכי החוגים.
 4. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות/חוג עקב מס' משתתפים נמוך.
 5. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות של משתתף בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת.

מדיניות ביטולים

 1. לא יתאפשרו ביטולים לאחר ה – 1 באפרילאלא במקרים חריגים שיאושרו ע"י הנהלת המרכז הקהילתי.
 2. ניתן לפרוש מפעילות החוג ע"י מילוי טופס מתאים עד ל-25 בכל חודש (יגבה תשלום מלא עבור חודש ההודעה).
 3. במקרה של פרישה מחוג– על המשלם להודיע על כך בכתב על גבי טופס החזר כספים. תאריך קבלת הטופס במזכירות הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר. באחריות ההורים לוודא שהטופס התקבל במזכירות המרכז הקהילתי.

בברכת שנת פעילות פורייה ומוצלחת,

צוות והנהלת המרכז הקהילתי