5/10/2021

לכבוד

חברי דירקטוריון "נאות ישי"

א.ג.נ,

שלום רב,

הנדון: לו"ז ישיבות הנהלה והרמת כוסית לחגים לשנת תשפ"ב–תשפ"ג 2021-2022

להלן תזכורת לישיבות הנהלה עד לתאריך 31/12/2021:

25/10/21

ישיבת הנהלה


27/12/21

ישיבת הנהלה לאישור תקציב 2022


להלן לו"ז, לישיבות הנהלה מהתאריך 1/1/2022 ועד לתאריך 31/12/2022:

31/1/2022

ישיבת הנהלה


28/2/2022

ישיבת הנהלה


28/3/2022

ישיבת הנהלה


11/4/2022

הרמת כוסית לחג הפסח  (בבית מרים)


9/5/2022

ישיבת הנהלה לאישור מאזן 2021 - 18:00-19:00

 אסיפת עמותה לאישור מאזן 2021 - 19:00-20:30


27/6/2022

ישיבת הנהלה


25/7/2022

ישיבת הנהלה


12/9/2022

ישיבת הנהלה


19/9/2022

הרמת כוסית לחג ראש השנה (בבית מרים)


28/11/2022

ישיבת הנהלה


26/12/2022

ישיבת הנהלה לאישור תקציב 2023

הישיבות  תתקיימנה  בימי שני בשעה 18:00  בחדר עיון שבספריה והרמת הכוסית לכבוד החגים, כפי שמצוין, בבית מרים.

הזימונים נשלחו ליומנכם.
בברכה
אבי ברקב 
מנהל  מרכז קהילתי רמת ישי