שנת תשפ"ב
פרטי המשתתף:
 
 
ידוע לי כי בהתאם לנהלי הרישום במרכז הקהילתי:
1. הנני מחויב/ת לשלם את כל חודש ההודעה, וההחזר יתבצע בהתאם לתקנון ההרשמה
2. לא יתאפשרו החזרים רטרואקטיביים
3. לא יתאפשרו ביטולים לאחר ה-1 באפריל, אלא במקרים חריגים שיאושרו ע"י הנהלת המרכז הקהילתי
4. במידה וקיים חוב לבית אב החוב יקוזז מסכום ההחזר (גם לחוב עם התחייבות כרטיס אשראי)
5. במידה וקיים אישור רפואי, נא צרפו ושלחו לכתובת מייל ramatish@matnasim.org.il