הרכב וועדות 

שם הוועדה

ועדת כספים

ועדת כ"א

ועדת הנחות

ועדת תרבות

ועדת גמלאים

ועדת פרסום ושיווק

ועדת צהרונים וגיל הרך

ועדת רכש ומכרזים

ועדת השקעות

יו"ר הוועדה

יורם ברזאני

נמרוד אלעד

עמרי צרור

סבינה לוי

יוסי דגן

יוסי דגן

עמרי צרור

שלומי מפודה

גיורא גור

 

שרה גייצהאלס

יורם ברזאני

יורם ברזאני

עמרי צרור

שרה גייצהאלס

עמרי צרור

יורם ברזאני

אתי בוצין

יגאל הולצר

 

נמרוד אלעד

שלומי מפודה

שרה גייצהאלס

*מיה אזולאי

יגאל הולצר

*רתם גבישי

שלומי מפודה

אביהו צור

אביהו צור

 

עמרי צרור

 

יוסי דגן

 

עלינא קידר

 

נמרוד אלעד

   
 

יגאל הולצר

 

*צופיה מזרחי

 

***אורה ברעוז

 

*נרקיס גבע

   
         

***ניסים אליצור

       
         

*ענבר חיים

       
                   

* עובדים מטעם המרכז קהילתי

** מתנדבים שאינם חברי הנהלה אך חברי עמותה

***מתנדבים שאינם חברי עמותה