חלוקת תקציב

החלטות שהתקבלובישיבת הנהלת המרכז הקהילתי מיום 28.01.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה/מועצת מנהלים מספר 1

שנת תש"פ -2019 תאריך 28/1/2020

מקום הישיבה: מרכז קהילתי רמת ישי ספרייה ציבורית

יו"ר: יורם ברזאני

מאשר: יורם ברזאני

רשם הפרוטוקול: אבי ברקב

נוכחים: יורם ברזאני, מיכל פוירשטיין, שלומי מפודה, יגאל הולצר, סבינה לוי, יוסי דגן, שלי סקודיצקי, עמרי צרור,

נוכחים שאינם חברי הנהלה: 

  • אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי
  • דוד לוי – חבר ועדת ביקורת
  • שרונה פיטוסי – מנהלת יח' הנוער
  • עירית פיין – רכזת הנוער
  • שי ברייטמן – מדריך נוער

חסרים: דני קוסן, רני מרקוביץ, שלומי ביטון, תייסיר קאסם

החלטות:

  • אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 17/12/19 – אושר פה אחד
  • העלאת ריכוז התקציב לשנת 2020 לפי אגפים – אושר פה אחד