החלטות שהתקבלו בישיבת הנהלת המרכז הקהילתי מיום 15.06.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה/מועצת מנהלים שלא מן המניין מספר 6

שנת תש"פ-2020  15.06.2020

מקום הישיבה: בית הנוער

יו"ר: יורם ברזאני

מאשר: יורם ברזאני

רשם הפרוטוקול: אבי ברקב

נוכחים: יורם ברזאני, יוסי דגן, עמרי צרור, נמרוד אלעד, יגאל הולצר, סבינה לוי, שרה גייצהאלס, שלומי מפודה, מיכל פוירשטיין, שלי סקודיצקי, קולט ריימונד, שלומי ביטון

נוכחים שאינם חברי הנהלה: אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי, נירית אנדרן, מנהלת כספים

שלום סיבוני – רו"ח של המרכז הקהילתי

דוד לוי – ועדת ביקורתחסרים: תייסיר קאסם, ליאת בלכר

החלטות:

  • פרוטוקולים של ישיבות הנהלה שלא מן המניין מיום 30/4/2020 ו- 10/5/2020 – אושרו פה אחד
  • הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2019 – אושר פה אחד
  • הדו"ח המילולי של העמותה לשנת 2019 – אושר פה אחד