החלטות שהתקבלו בישיבת הנהלת המרכז הקהילתי מיום 10.5.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה/מועצת מנהלים מספר 5

שנת תש"פ - 2020  תאריך 10/5/2020

מקום הישיבה: שיחת וידאו

יו"ר: יורם ברזאני

מאשר: יורם ברזאני

רשם הפרוטוקול: אבי ברקב

נוכחים: יורם ברזאני, יוסי דגן, עמרי צרור, יגאל הולצר, סבינה לוי, יוסי דגן, שרה גייצהאלס, שלומי מפודה, מיכל פוירשטיין, שלי סקודיצקי, קולט ריימונד, תייסיר קאסם, שלומי ביטון

נוכחים שאינם חברי הנהלה: עפר בן אליעזר – ראש המועצה

אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי                                                                                  

חסרים: אין

החלטות:

  • וועדת בריכה תתכנס בהקדם כדי לאשר את עלויות המנויים לעונת הרחצה
  • תאריך היעד לפתיחת עונת הרחצה – 14.6.2020
  • יורם ברזאני ואבי ברקב יפגשו עם מפעיל הבריכה כדי לחתום על חוזה מותנה