החלטות שהתקבלו בישיבת הנהלת המרכז הקהילתי מיום 08.09.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה/מועצת מנהלים מספר 9

שנת תש"פ-2020 8.9.2020

מקום הישיבה: בית מרים

יו"ר: יורם ברזאני

מאשר: יורם ברזאני

רשם הפרוטוקול: אבי ברקב

נוכחים: יורם ברזאני, יוסי דגן, סבינה לוי,ליאת בלכר, שרה גייצהאלס, מיכלפוירשטיין, נמרוד אלעד, יגאל הולצר, עמרי צרור, שלומי ביטון

נוכחים שאינם חברי הנהלה: עפר בן אליעזר – ראש מ.מ. רמת ישי, אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי                         

חסרים: קולט ריימונד, אתי בוצין, שלי סקודיצקי, שלומי מפודה

החלטות:

  • פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 21/7/2020 – אושר פה אחד (יצוין בפרוטוקול שליאת בלכר הייתה נוכחת טלפונית במהלך הישיבה)