פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

מן המניין

 

מספר 4

               שנת תש"ף-2020

 

 

 

31/5/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

מקום הישיבה:

 

ספריה ציבורית             

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

 

נוכחים:  יורם ברזאני, יוסי דגן, עמרי צרור, יגאל הולצר, סבינה לוי, שלומי מפודה, אתי בוצין, ליאת בלכר, גיורא גור, מיכל פוירשטיין, אביהו צור.

 

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה:  אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי

                                                 אלי ליכטר – יו"ר ועדת ביקורת

                                                 דפנה שכטר – חברת ועדת ביקורת

                                                 אבי גורודיצקי – חבר ועדת ביקורת

 

חסרים: שרה גייצהאלס, נמרוד אלעד, קולט ריימונד

 

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקול מיום 4/5/2021 אושר פה אחד
  2. חברי וועדת רכש - שלומי מפודה, אתי בוצין ואביהו צור – נבחרו פה אחד
  3. חברי וועדת השקעות - גיורא גור יו"ר, אביהו צור ויגאל הולצר – נבחרו פה אחד