פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

שלא מן המניין

 

מספר 8

             שנת תשפ"ב-2021

 

 

 

30/11/2021

 

 

 

מקום הישיבה:

 

ספריה ציבורית             

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

 

נוכחים: יורם ברזאני, נמרוד אלעד, עמרי צרור, יגאל הולצר, יוסי דגן, אביהו צור,        שלומי מפודה, שרה גייצהאלס

 

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה:  אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי

                                                 אמנון רם – מנהל בריכת הרחצה

 

חסרים: קולט ריימונד, ליאת בלכר, גיורא גור, סבינה לוי, מיכל פויירשטיין, אתי בוצין

 

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקול מיום 25/10/2021 אושר פה אחד (עם התיקון לגבי נוכחותו הפיזית של עמרי צרור בישיבה)