פרוטוקול

ישיבת הנהלה/

מועצת מנהלים

מן המניין

 

מספר 2

               שנת תש"ף-2020

 

 

 

22/3/2021

 

 

 

מקום הישיבה:

 

"מועדון ארז"

 

 

יו"ר: יורם ברזאני

 

            מאשר: יורם ברזאני

 

 

רשם הפרוטוקול:

 

אבי ברקב

 

 

נוכחים:  קולט ריימונד, יורם ברזאני, יוסי דגן, עמרי צרור, יגאל הולצר, סבינה לוי,  גיורא גור, שלומי מפודה, שרה גייצהאלס, נמרוד אלעד (הצטרף במהלך הישיבה)

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה: אבי ברקב – מנהל המרכז הקהילתי

                                                 אלי ליכטר – יו"ר ועדת ביקורת

                                                 דפנה שכטר – חברת וועדת ביקורת

                                                 אבי גורודיסקי – חבר ועדת ביקורת                                                              
 

                                                

חסרים: מיכל פוירשטיין, ליאת בלכר, אתי בוצין

 

 

החלטות:

  1. פרוטוקול מיום 25/1/2021 אושר פה אחד
  2. עמרי צרור מונה כיו"ר וועדת הנחות
  3. יורם ברזאני ושלומי מפודה מונו כנציגים בוועדת היגוי לבריכה - אושר ברוב קולות